اخبار بورس اوراق بهادار

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: افزایش حجم و ارزش معاملات در بورس تهران

گزارش هفتگی بررسی بازارها، نمایی از کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورس‌ های شناخته ‌شده را نشان می‌دهد که به صورت هفتگی منتشر می‌شود. در این گزارش روند شاخص‌ های اصلی، ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات، بازدهی بورس بر حسب ریال، دلار و یورو در بازه ها‌ی زمانی متفاوت بررسی می‌شود.

12/8/2018 5:15:50 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 17/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/8/2018 5:13:06 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 17/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/8/2018 5:11:03 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/17

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/8/2018 5:09:10 PM

معامله بیش از 5100 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 17 آذر ماه، در 120 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 245 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار و 108 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 634 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/8/2018 5:00:21 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 17/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/8/2018 3:57:06 PM

در دوازدهمین سالروز تاسیس بورس تهران انجام شد: تقدیر از مدیران سابق و بازنشستگان بورس

روز چهارشنبه مورخ14/09/97، گردهمایی به منظور گرامیداشت دوازدهمین سالگرد تاسیس بورس تهران با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و پرسنل بورس تهران برگزار شد.

12/8/2018 2:07:39 PM

در دومین هفته آذر ماه رقم خورد: افزایش 43 درصدی ارزش کل معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 آذر ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 2 درصد افزایش مواجه شد.

12/6/2018 8:40:01 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 14/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

12/5/2018 6:40:21 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/14

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/5/2018 6:27:45 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 14/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/5/2018 5:18:58 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 14/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/5/2018 5:15:35 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 14/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/5/2018 4:38:20 PM

در آخرین روز کاری هفته رقم خورد: خرید بیش از 5600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 14 آذر ماه، در 119 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 493 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار و 627 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 633 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/5/2018 4:37:21 PM

انجام معامله عمده شرکت گلوکوزان (غگل4)

انجام معامله عمده شرکت گلوکوزان (غگل4)امروز چهار شنبه مورخ 14 /09 /1397،

12/5/2018 4:36:02 PM

دکتر صحرائی اعلام کرد: برنامه‌های توسعه‌ای بازار در دوازدهمین سالروز تاسیس بورس تهران

دکتر علی صحرائی در آستانه دوازدهمین سالروز تاسیس بورس اوراق بهادار تهران برنامه‌های توسعه‌ای بازار را اعلام کرد.

12/5/2018 1:17:22 PM

طی 8 ماه اول سال جاری رخ داد: تصویب سود نقدی 360 هزار میلیارد ریالی توسط ناشران بورس تهران

میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته در پایان آبان ماه 97، برابر با 360 هزارمیلیارد ریال بود و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 348 ریال را نشان می دهد.

12/5/2018 1:17:16 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/13

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/4/2018 6:40:44 PM

بیش از 6300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ13 آذر ماه، در 116 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 324 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 6 هزار و 310 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 626 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/4/2018 4:22:48 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 13/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/4/2018 4:04:46 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 13/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/4/2018 3:19:31 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 13/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/4/2018 3:07:24 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/12

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/3/2018 6:52:47 PM

مبادله 3800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 12 آذر ماه، در 120 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 382 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 3 هزار و 863 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 631 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/3/2018 5:44:43 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 12/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/3/2018 4:43:32 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 12/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/3/2018 4:42:03 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 12/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/3/2018 4:40:27 PM

دکتر صحرائی اعلام کرد: فرصت جدید بورس تهران برای ارتقای عضویت در WFE

بورس اوراق بهادار تهران مکاتبات لازم را با فدراسیون جهانی بورس ها (WFE) به منظور ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی انجام داد.

12/3/2018 1:55:44 PM

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای آتی سبد سهام برای اصحاب رسانه در بورس تهران

بورس تهران کارگاه آموزشی آشنایی با آتی سبد سهام را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال در بازار سرمایه برگزار کرد.

12/3/2018 1:38:09 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار در پایان آبان ماه 97 منتشر شد: بیش از 158970 میلیارد ریال ارزش معاملات در بورس تهران

ارزش بازار در آبان ماه 97 در مقایسه با مهر ماه 97 به میزان 481392 میلیارد ریال برابر با 7 درصد کاهش یافت و از 7162717 میلیارد ریال به 6681325 میلیارد ریال رسید.

12/3/2018 1:00:07 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 62

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد

12/3/2018 10:41:37 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/11

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/2/2018 5:50:28 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 11/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/2/2018 5:40:00 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 11/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/2/2018 5:34:45 PM

بیش از 10700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 11 آذر ماه، در 113 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 553 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 10 هزار و 735 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 620 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/2/2018 5:33:11 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن) برای ماه منتهی به آبان 1397

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود شاخص های قیمت، معاملات به تفکیک بازار، صنعت، نوع معامله، مناطق و حقیقی و حقوقی، عرضه های دولتی، P/E ، ارزش بازار، کدهای صادره و به صورت pdf برای ماه و انباشته گزارش می گردد.

12/2/2018 4:43:06 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 11/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/2/2018 3:22:59 PM

ثبت نام دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس مرحله67 (پاییز1397)

در راستای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و آشنایی عموم با بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و الزامات آن، و همچنین پیرو استقبال گسترده مردم از برگزاری این دوره‌ها، شصت و هفتمین دوره آموزشی و فرهنگسازی بورس در پاییز 1397 برگزار می‌شود.

12/2/2018 12:17:52 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/10

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/1/2018 5:32:03 PM

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: ارزش معاملات در بورس تهران از 17900 میلیارد ریال گذشت

گزارش هفتگی بررسی بازارها، نمایی از کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورس‌ های شناخته ‌شده را نشان می‌دهد که به صورت هفتگی منتشر می‌شود. در این گزارش روند شاخص‌ های اصلی، ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات، بازدهی بورس بر حسب ریال، دلار و یورو در بازه ها‌ی زمانی متفاوت بررسی می‌شود.

12/1/2018 5:27:00 PM

رییس سازمان بورس خبر داد: گامی مهم در بین المللی شدن بازار سرمایه/ ارتقای جایگاه سازمان بورس در آیسکو

ارتقای عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در آیسکو نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است، چراکه به منظور تحقق این موضوع، کلیه قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در این نهاد بین المللی منطبق شد.

12/1/2018 5:16:08 PM

در 127 هزار دفعه رقم خورد: تغییر مالکیت بیش از 8000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 10 آذر ماه، در 127 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 85 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 8 هزار و 72 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 607 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

12/1/2018 4:44:51 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 10/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

12/1/2018 4:32:59 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 10/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

12/1/2018 4:30:52 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 10/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

12/1/2018 4:29:22 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش کروی برای سررسید دی ماه 1397 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن روی ایران(کروی) در تاریخ 07 /09 /1397 (4،248 ریال) و مطابق با ماده 9 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم وجود همزمان حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در سود، یک قرارداد اختیار معاملۀ بی‌تفاوت و حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در زیان، آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش ضروی1017، ضروی1018، ضروی1019، ضروی1020 و طروی1017، طروی1018، طروی1019، طروی1020در سررسید دی ماه 1397 از روز دوشنبه مورخ 12 /09 /1397 آغاز می شود.

12/1/2018 10:45:39 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش فولاد برای سررسید بهمن ماه 1397 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به قیمت پایانی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در تاریخ 07 /09 /1397 (5،045 ریال) و مطابق با ماده 9 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم وجود همزمان حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در سود، یک قرارداد اختیار معاملۀ بی‌تفاوت و حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در زیان، آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش ضفلا1130، ضفلا1131، ضفلا1132، ضفلا1133 و طفلا1130، طفلا1131، طفلا1132، طفلا1133 در سررسید بهمن ماه 1397 از روز سه شنبه مورخ 13 /09 /1397 آغاز می شود.

12/1/2018 10:42:55 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش فملی برای سررسید بهمن ماه 1397 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، با توجه به قیمت پایانی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی) در تاریخ 07 /09 /1397 (3،760 ریال) و مطابق با ماده 9 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم وجود همزمان حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در سود، یک قرارداد اختیار معاملۀ بی‌تفاوت و حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در زیان، آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش ضملی1124، ضملی1125، ضملی1126، ضملی1127 و طملی1124،طملی1125، طلی1126، طملی1127 در سررسید بهمن 1397 از روز دوشنبه مورخ 12 /09 /1397 آغاز می¬شود.

12/1/2018 10:37:52 AM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش پارسان در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به قیمت پایانی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان) در تاریخ 07 /09 /1397 (4،309 ریال) و مطابق با ماده 9 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم وجود همزمان حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در سود، یک قرارداد اختیار معاملۀ بی‌تفاوت و حداقل یک قرارداد اختیار معاملۀ در زیان، آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش ضسان1014، ضسان1015، ضسان1016، ضسان1017 و طسان1014، طسان1015، طسان1016، طسان1017در سررسید دی ماه 1397 از روز سه شنبه مورخ 13 /09 /1397 آغاز می شود.

12/1/2018 10:34:39 AM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/07

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

12/1/2018 8:59:35 AM

در اولین هفته آذر ماه در بورس تهران رقم خورد: ارزش کل معاملات اوراق بهادار از 24200 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات هفته منتهی به 7 آذر ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 7 درصد کاهش مواجه شد.

11/28/2018 6:42:44 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 07/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/28/2018 6:17:59 PM

خرید بیش از 4600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 7 آذر ماه، در 132 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 568میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزار و 654 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 622 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/28/2018 4:26:13 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 07/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

11/28/2018 4:23:09 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 07/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/28/2018 4:21:19 PM

اطلاعیه عرضه 26/ 7 در صدی سهام شرکت فولاد خوزستان به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

11/28/2018 3:51:28 PM

عملکرد کارگزاری های بورس تهران تا پایان آبان ماه 97 اعلام شد: 42 درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار

آمار معاملات هشت ماهه اول 97 نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال بیش از 81 / 36 درصد بوده است.

11/28/2018 3:31:08 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 07/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

11/28/2018 2:40:36 PM

اولین فروشگاه زنجیره ای در بورس تهران: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش درج شد

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد « افق» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

11/28/2018 2:05:48 PM

اطلاعیه عرضه 17 درصدی از سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو به صورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

11/28/2018 1:14:04 PM

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران اعلام کرد: وارانت ابزاری برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه

ابزارهای مالی در بورس‌های پیشرفته از تنوع روزافزونی برخوردارند. انعطاف‌پذیری بازارهای سرمایه‌ی پیشتاز در تعریف و راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی در مواردی شگفت‌انگیز است. یکی از ابزارهای مالی مورد دادوستد در بورس‌های اوراق بهادار وارانت (Warrant) است

11/28/2018 11:15:39 AM

خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 06/ 09/ 1397)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

11/27/2018 5:30:43 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/06

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/27/2018 5:18:51 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 06/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/27/2018 5:05:38 PM

10 آذر ماه اجرایی می شود: اصلاحات مرتبط با دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس تهران

توقف یک روزه نماد معاملاتی ناشران پس از نوسان 20 درصد به وقفه 60 دقیقه ای تبدیل می شود.

11/27/2018 4:50:24 PM

اطلاعیه تکمیلی عرضه عمده مدیریتی کنترلی سهام شرکت گلوکوزان (غگل)

پیرو اطلاعیه شماره 49498/ 181 مورخ 13 /08/ 1397 مبنی بر عرضه عمده مدیریتی-کنترلی سهام شرکت گلوکوزان توسط شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص) و با عنایت به مصوبه مورخ 03 /09/ 1397 هیئت محترم پذیرش در راستای حفاظت از منافع ذی‌نفعان اقلیت و با توجه به ماهیت توافقی معاملات عمده و آگاهی طرف خریدار از موضوعات مرتبط به دلیل افشای کامل تعهدات در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست، تعهدات زیر از طرف فروشنده و خریدار شرکت دریافت خواهد شد و قطعیت معامله منوط به ارائه تعهدات پیوست می‌باشد:

11/27/2018 4:46:36 PM

جابه جایی 6800 میلیارد ریال اوراق بهادار در 124 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 6 آذر ماه، در 124 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 266 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 6 هزار و 851 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 633 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/27/2018 4:19:01 PM

10 آذر ماه انجام می شود: حذف پتروشیمی فارابی و تولیدی گرانیت بهسرام از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

شرکت های پتروشیمی فارابی و تولیدی گرانیت بهسرام از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهند بود.

11/27/2018 3:54:29 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 06/ 09/ 1397

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

11/27/2018 3:46:01 PM

خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - از ابتدای سال 97 تا 30/ 08/ 1397

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری به تفکیک نوع معامله با 3 ترتیب 'کل ارزش معاملات' ، 'خرد و بلوک' و 'معاملات برخط' از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

11/27/2018 2:17:20 PM

خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - آبان ماه 1397

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری به تفکیک نوع معامله با 3 ترتیب 'کل ارزش معاملات' ، 'خرد و بلوک' و 'معاملات برخط' از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

11/27/2018 1:51:34 PM

اطلاعیه لغو پذیرش شرکت تولیدی گرانیت بهسرام ازفهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وانتقال به بازار پایه فرابورس ایران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار شرکت تولیدی گرانیت بهسرام(کهرام) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10 /09/ 1397 حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

11/27/2018 1:42:46 PM

اطلاعیه لغو پذیرش شرکت پتروشیمی فارابی ازفهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وانتقال به بازار پایه فرابورس ایران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10 /09 /1397حذف و قابل انتقال به بازار پایة فرابورس ایران خواهد بود.

11/27/2018 1:31:40 PM

اطلاعیه اصلاحات مرتبط با دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می¬رساند؛ با عنایت به مصوبه مورخ 06 /08 /1397 هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح برخی از مفاد دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مواد1، 17 مکرر، 17 مکرر1، 19مکرر1، 20) از روز شنبه مورخ 10 /09 /1397 مصوبه فوق در خصوص توقف ناشی از 20% ،50% و فرایند تعلیق نماد و بازگشایی نماد اجرائی خواهد شد. متن اصلاحات انجام شده به پیوست اطلاعیه در دسترس می باشد.

11/27/2018 12:39:11 PM

نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان آبان ماه 97 منتشر شد

متوسط نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران (P / E) در پایان آبان ماه به 61 / 10 مرتبه رسید.

11/27/2018 9:00:33 AM

تعداد کارگزاران بورس تهران به 106 کارگزاری رسید

با اعطای لوح عضویت به شرکت کارگزاری سینا در بورس تهران، تعداد کارگزاران فعال به 106 کارگزاری رسید.

11/27/2018 8:19:49 AM

اطلاعیه عرضه 50 درصدی سهام شرکت سیمان سفید نی ریزبه صورت عمده (کنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

11/26/2018 7:38:01 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1397/09/05

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

11/26/2018 6:00:04 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 05/ 09/ 1397

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار، تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

11/26/2018 5:27:44 PM

خرید بیش از 7700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 5 آذر ماه، در 123 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 412 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 761 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 633 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/26/2018 5:27:10 PM

در میز صنعت هلدینگ ها مطرح شد: پیشگامی هلدینگ ها در استفاده از روش های نوین تأمین مالی در بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران میز صنعت هلدینگ را همزمان با همایش ملی ارزش آفرینی هلدینگ در تاریخ 30 آبان 97 و به منظور پیوند دانشگاه و صنعت و استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی در دانشگاه الزهرا برگزار کرد.

11/26/2018 3:25:48 PM

تغییر مالکیت بیش از 5000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 3 آذر ماه، در 131 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 709 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار و 8 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 651 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/24/2018 5:34:23 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 61

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

11/24/2018 3:43:11 PM

در آبان ماه 97 انجام شد: بیش از 158 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات آبان ماه 97، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، 6 درصد کاهش را نشان می دهد.

11/23/2018 1:40:47 PM

در هفته منتهی به 30 آبان ماه در بورس تهران رقم خورد: ارزش کل معاملات اوراق بهادار از 39440 میلیارد ریال گذشت

در پایان معاملات هفته منتهی به 30 آبان ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 3 درصد کاهش مواجه شد.

11/21/2018 4:46:35 PM

در آخرین روز کاری هفته: بیش از 7900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 30 آبان ماه، در 161 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 846 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 969 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 668 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/21/2018 4:28:13 PM

دکتر صحرائی اعلام کرد: نقش با اهمیت هلدینگ ها در تامین مالی از طریق بورس تهران

بورس تهران با بهره گیری از تنوع ابزارهای معاملاتی نقش پر رنگی در تامین مالی هلدینگ ها و شرکت های مادر تخصصی خواهد داشت .

11/21/2018 11:40:52 AM

خرید بیش از 7300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 29 آبان ماه، در 172 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 680 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 320 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 670 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/20/2018 5:17:24 PM

به همت بورس تهران فردا برگزار می شود:همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها

همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای اقتصاد مقاومتی به همت بورس تهران و با همکاری دانشگاه الزهراء فردا چهارشنبه 30 آبان ماه برگزار می شود.

11/20/2018 11:52:11 AM

در 206 هزار دفعه: بیش از 7400 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران مبادله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 28 آبان ماه، در 206 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 812 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 473 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 668 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/19/2018 4:05:00 PM

ارزش معاملات بورس تهران از 7500 میلیارد ریال عبور کرد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 27 آبان ماه، در 158 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 199 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 7 هزار و 519 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 659 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/18/2018 3:40:59 PM

گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: ارزش معاملات در بورس تهران به 39000 میلیارد ریال رسید

گزارش هفتگی بررسی بازارها، نمایی از کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورس‌ های شناخته ‌شده را نشان می‌دهد که به صورت هفتگی منتشر می‌شود. در این گزارش روند شاخص‌ های اصلی، ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات، بازدهی بورس بر حسب ریال، دلار و یورو در بازه ها‌ی زمانی متفاوت بررسی می‌شود.

11/18/2018 2:53:29 PM

تغییر مالکیت بیش از 9100 میلیارد ریال اوراق بهادار در 163 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 26 آبان ماه، در 163 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 46میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 162 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 679 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/17/2018 4:58:16 PM

بورس تهران برگزار می کند:همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها

همایش ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای اقتصاد مقاومتی به همت بورس تهران و با همکاری دانشگاه الزهراء روز چهارشنبه 30 آبان ماه برگزار می شود.

11/17/2018 4:19:20 PM

فیاس اعلام کرد: رتبه نخست بورس تهران در فیاس از نظر تعداد شرکت های پذیرفته شده

دبیرخانه فدراسیون بورس های اروپاـآسیایی(فیاس) گزارش کارآمدی کسب و کار اعضای خود در سال 2017 را منتشر کرد و طی آن بورس تهران رتبه نخست در بیشترین شرکت های پذیرفته شده را به دست آورد.

11/16/2018 12:46:29 PM

در چهارمین هفته آبان رقم خورد: افزایش 48 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 23 آبان ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 2 درصد کاهش همراه شد.

11/16/2018 12:33:39 PM

در آخرین روز کاری هفته: بیش از 5500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه، در 144 هزار دفعه، تعداد 1 میلیارد و 911 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزار و 532 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 692 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/14/2018 4:18:42 PM

بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس تهران: تامین سرمایه نوین درج شد

بزرگترین تامین سرمایه کشور با نماد «تنوین» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد

11/13/2018 7:17:23 PM

در بورس تهران انجام شد: معامله بیش از 13100 میلیارد ریال اوراق بهادار در 180 هزار دفعه

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 22 آبان ماه، در 180 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 311 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 158 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 696 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

11/13/2018 4:58:10 PM

مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد: آموزش تخصصی ناشران، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و جذب ناشران جدید

بورس اوراق بهادار تهران، به منظور به‌روزرسانی دانش مالی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس، با همکاری مرکز مالی ایران به عنوان مجری این طرح، دوره های آموزشی در حوزه قوانین و مقررات بازار سرمایه را برگزار می کند.

11/13/2018 12:06:56 PM