اخبار بورس اوراق بهادار

تغییر مالکیت بیش از 13900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 4 تیرماه 1398 در 329 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 585 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 911 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 930 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/25/2019 5:31:35 PM

اطلاعیه عرضه 8/28 در صدی سهام شرکت نوسازی وساختمان تهران (ثنوسا) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

6/25/2019 4:55:44 PM

طولانی‌ترین نماد متوقف بورسی منتظر تعیین تکلیف دادگاه است

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: طولانی‌ترین نماد متوقف بازار مربوط به شرکت کنتورسازی است که آن هم باید دادگاه تعیین تکلیف کند.

6/25/2019 4:55:12 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/04/04

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/25/2019 3:57:48 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/04/04)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/25/2019 3:56:35 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/04/04

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/25/2019 3:54:08 PM

عملکرد کارگزاری های بورس تهران تا پایان خرداد ماه 98 اعلام شد: 43 درصد از کل معاملات الکترونیکی در اختیار 5 کارگزار

آمار معاملات 3ماهه اول 98 نشان می دهد سهم معاملات برخط از معاملات نرمال 78 / 50 درصد بوده است.

6/25/2019 2:59:45 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار منتشر شد: رشد 112 درصدی ارزش بازار در خرداد 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل

ارزش بازار در پایان خرداد ماه 98 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 4720448 میلیارد ریال برابر با 112 درصد افزایش یافت و از 4212726 میلیارد ریال به 8933174 میلیارد ریال رسید.

6/25/2019 1:00:14 PM

مدیر عامل بورس تهران اعلام کرد: احقاق منصفانه منافع همه سرمایه گذاران با استقرار حاکمیت شرکتی

دکتر صحرائی گفت: نظام حاکمیت شرکتی در راستای غنا بخشیدن به اعتبار بخشی اطلاعات ایجاد شده است تا به همه ذینفعان درون و برون سازمانی اطمینان بدهد و از نگرانی های فعالان بازار سرمایه کم کرده و منافع آن ها را مرتفع سازد.

6/25/2019 11:56:47 AM

خرید بیش از 13700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 3 تیرماه 1398 در 322 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 379 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 712 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 921 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/24/2019 8:11:48 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/04/03

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/24/2019 6:21:11 PM

اطلاعیه عرضه 7/5 در صدی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک ) به صورت عمده (غیر مدیریتی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

6/24/2019 6:18:11 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/04/03

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/24/2019 4:32:39 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/04/03

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/24/2019 3:47:54 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/04/03)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/24/2019 3:46:26 PM

خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- انباشته از ابتدای سال تا خرداد ماه 1398 (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات)

در این گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات)از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/24/2019 3:42:20 PM

خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- خرداد ماه 1398 (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات)

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی استان ها به تفکیک کارگزار- آذر ماه 1397 (مرتب شده براساس ارزش کل معاملات) برای ماه به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/24/2019 3:36:24 PM

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار (بولتن) برای ماه منتهی به خرداد 1398

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود شاخص های قیمت، معاملات به تفکیک بازار، صنعت، نوع معامله، مناطق و حقیقی و حقوقی، عرضه های دولتی، P/E ، ارزش بازار، کدهای صادره و به صورت pdf برای ماه و انباشته گزارش می گردد.

6/24/2019 3:23:23 PM

خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - از ابتدای سال 98 تا 31/ 03/ 1398

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری به تفکیک نوع معامله با 4 ترتیب 'ارزش کل معاملات' ، 'ارزش معاملات خرد و بلوک کل' 'ارزش معاملات خرد و بلوک عادی' و 'ارزش معاملات الکترونیکی' از ابتدای سال به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/24/2019 3:20:00 PM

خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - خرداد 98

دراین گزارش ها که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری به تفکیک نوع معامله با 4 ترتیب 'ارزش کل معاملات' ، 'ارزش معاملات خرد و بلوک کل ' 'ارزش معاملات خرد و بلوک عادی' و 'ارزش معاملات الکترونیکی ' برای ماه به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/24/2019 3:09:29 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) برای سررسید بهمن ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) در سررسید بهمن‌ماه 1398، از روز چهار‌شنبه مورخ 1398/04/05 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) در سررسید بهمن‌ماه 1398، به شرح جدول زیر است:

6/24/2019 2:53:09 PM

معامله بیش از 9200 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 2 تیرماه 1398 در 659 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 781 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 264 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 902 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/23/2019 7:36:17 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/04/02

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/23/2019 7:07:25 PM

اطلاعیه عرضه 17 درصدی از سهام شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

6/23/2019 4:46:52 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/04/02

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/23/2019 4:26:26 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/04/02

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/23/2019 4:23:14 PM

اطلاعیه عرضه 17 درصدی از سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

6/23/2019 4:21:14 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/04/02)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/23/2019 3:52:32 PM

سومین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران: کشف قیمت 5100 ریالی هر سهم سیمرغ

امروز یکشنبه مورخ 2 تیر ماه1398 ، تعداد 130 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سیمرغ به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد .

6/23/2019 1:19:03 PM

برای سه ماهه اول سال 98: فهرست 50 شرکت فعال تر بورس تهران اعلام شد

فهرست 50 شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه اول سال 98 اعلام شد.

6/23/2019 9:11:19 AM

در خرداد ماه 98 رقم خورد: خرید بیش از 267 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات خرداد ماه 98، شاخص کل نسبت به اردیبهشت ماه ، 20 / 9 درصد افزایش را نشان می دهد.

6/22/2019 6:17:27 PM

در 211 هزار دفعه: بیش از 9640 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 1 تیرماه 1398 در 211 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد و 754 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 9 هزار و 642 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 887 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/22/2019 5:39:42 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/04/01

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/22/2019 5:26:43 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/04/01

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/22/2019 4:16:47 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/04/01

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/22/2019 4:07:49 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای ماه منتهی به 31 خرداد 1398

در این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای ماه به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

6/22/2019 3:15:50 PM

فهرست 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران - سه ماهه اول سال 1398

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود لیست 50 شرکت فعال تر بر اساس نماگر فعالیت گزارش می گردد. نماگر فوق بر مبنای دوره زمانی هر سه ماه بروز می شود.

6/22/2019 2:47:43 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/04/01)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/22/2019 2:41:12 PM

در هفته پایانی بهار 98 رخ داد: تغییر مالکیت 84729 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته پایانی خرداد ماه، شاخص کل با 65 / 0 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 234879 واحد رسید.

6/20/2019 8:45:09 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/03/29

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/19/2019 8:07:19 PM

خرید بیش از 11499 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 29 خرداد 1398 در 272 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 418 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار و 499 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 892 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/19/2019 6:54:02 PM

دکتر علی صحرائی مطرح کرد: بازار سرمایه ازظرفیت‌های رو به رشد برای تامین مالی برخوردار است

با توجه به شرایط اقتصادی موجود ظرفیت‌های رو به رشد بازار سرمایه برای تامین مالی می تواند مورد بهره برداری سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.

6/19/2019 6:31:13 PM

دکتر علی صحرائی طی حکمی معاون بازار بورس تهران را منصوب کرد

محمودگودرزی به عنوان معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد.

6/19/2019 6:21:34 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/03/29

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/19/2019 5:06:38 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/03/29)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/19/2019 5:05:23 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/03/29

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/19/2019 5:03:30 PM

گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 1398/03/29

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه معاملات بازار و آتی، شاخص ها و معاملات سهام و آتی به تفکیک شرکت برای هفته به دو صورت pdf و Excel گزارش می گردد.

6/19/2019 5:01:43 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 80

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

6/19/2019 10:59:44 AM

اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق) با سررسید بهمن‌ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می¬رساند، با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق) در تاریخ 1398/03/28و تصویب تقسیم سود نقدی 700،2 ریالی، قیمت اعمال قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق) با سررسید بهمن‌ماه 1398 به شرح زیر تغییر یافته است:

6/19/2019 8:47:25 AM

هفته آتی انجام می شود : عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ ( سیمرغ)

عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ ( سیمرغ) روز یکشنبه مورخ 02 / 04 / 1398 در بورس تهران انجام می شود.

6/19/2019 8:44:46 AM

با استقبال سرمایه گذاران در بورس تهران انجام شد: پذیره نویسی اولین اوراق صکوک خرید دین

پذیره نویسی اوراق صکوک خرید دین مسکن جنوب در نماد 'صمسکن912' امروز سه شنبه مورخ 28/ 03/ 1398 در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با استقبال سرمایه گذاران انجام شد.

6/18/2019 6:45:12 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/03/28

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/18/2019 5:26:29 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/03/28

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/18/2019 5:18:01 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/03/28

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/18/2019 4:50:03 PM

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ ( سیمرغ )

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می¬رساند در روز یکشنبه مورخ 1398/04/02 تعداد130 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سیمرغ به عنوان پانصد و بیست و هشتمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 'کشاورزی،شکار و فعالیت های خدماتی وابسته' ،گروه'پرورش حیوانات ' و طبقه ' نگهداری سایر حیوانات ،تولید محصولات حیوانی طبقه بندی نشده در جای دیگر ' در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد 'سیمرغ' به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. مشخصات عرضه به شرح پیوست میباشد:

6/18/2019 3:55:13 PM

معامله بیش از 15798 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 28 خرداد 1398 در 291 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 967 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 15 هزار و 798 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 901 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/18/2019 3:18:17 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/03/28)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/18/2019 3:17:20 PM

جم پیلن بیشترین مشارکت کدهای معاملاتی در عرضه اولیه را به خود اختصاص داد

روز دوشنبه مورخ 27خرداد ماه98، تعداد 200میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم با نماد(جم پیلن) به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه شد.

6/18/2019 12:01:15 PM

فردا برگزار می شود:جلسه معارفه شرکت سیمرغ(سهامی عام)

جلسه معارفه شرکت سیمرغ ( سهامی عام ) روز چهارشنبه 29/ 03 /1398 برگزار می شود.

6/18/2019 11:03:37 AM

با استقبال سرمایه گذاران در بورس تهران انجام شد: پذیره نویسی اوراق مرابحه سایپا

پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت ایرانی اتومبیل سایپا درنماد'صایپا203' امروز دوشنبه مورخ 27/ 03/ 1398 در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با استقبال سرمایه ­گذاران انجام شد.

6/17/2019 5:27:04 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/03/27

گزارش آمار معاملات سهام قراردادهای آتی سهم و اوراق بدهی و اختیار فروش تبعی(که به صورت روزانه توسط معاونت بازار تهیه می شود) شامل آمار کل معاملات، یشترین های بورس و شاخص های تائید شده می باشد.

6/17/2019 4:54:08 PM

خرید بیش از 17000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 27 خرداد 1398 در 420 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 432 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 17 هزار و 311 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 900 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/17/2019 4:52:14 PM

گزارش عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)

خلاصه وضعیت عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)

6/17/2019 4:22:24 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/03/27

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/17/2019 4:08:20 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/03/27)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/17/2019 3:56:19 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/03/27

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/17/2019 3:49:33 PM

دومین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران: کشف قیمت 22500 ریالی هر سهم پلی پروپیلن جم

امروز دوشنبه مورخ 27خرداد ماه، تعداد 200 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم با نماد'جم پیلن' به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد .

6/17/2019 2:41:04 PM

اطلاعیه‌ی پذیره نویسی اوراق صکوک خرید دین واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهام عام) با نماد'صمسکن912' در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، اوراق صکوک خرید دین شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهامی عام) در تاریخ 26 /03 /1398 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی(صمسکن912) درج شده است. این اوراق از روز سه شنبه مورخ 28 /03 /1398 تا روز دوشنبه مورخ 03 /04 /1398 به مدت 5 روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیره‌نویسی قرار می گیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز می شود.

6/16/2019 8:37:12 PM

درج اولین اوراق خرید دین در بازار سرمایه: اوراق خرید دین سرمایه گذاری مسکن جنوب در بورس تهران درج شد

اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب با نماد «صمسکن 912» از طریق شرکت واسط مالی آذر (با مسئولیت محدود) در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

6/16/2019 5:34:54 PM

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/03/26

آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1398/03/25

6/16/2019 4:58:52 PM

لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 1398/03/26

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/16/2019 4:52:00 PM

در 377 هزار دفعه: بیش از 18860 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 26 خرداد 1398 در 377 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 197 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 860 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 901 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/16/2019 4:51:28 PM

اطلاعیه لغو عرضه عمده کنترلی سهام شرکت صنایع آذرآب

به اطلاع فعالان محترم بازار می رساند با عنایت به نامه شماره 98/56226 مورخ 1398/03/26 شرکت کارگزاری بانک کشاورزی(سهامی خاص) مبنی بر انصراف عرضه کننده- صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی- از عرضه 17/26 از سهام شرکت صنایع آذرآب (موضوع اطلاعیه شماره 181/59315 مورخ 1398/02/24) عرضه فوق در روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 انجام نخواهد شد.

6/16/2019 4:26:50 PM

نگاهی به وضعیت بازار مورخ 1398/03/26

دراین گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می شود خلاصه ای از کلیه وقایع بازار، شاخص های روزانه بازار تغییرات عملکرد بازار نسبت به روز کاری قبل، معاملات بلوک، معاملات عمده، نمادهای بازگشایی شده، نمادهای متوقف شده، گره معاملاتی و معاملات قرار دادهای آتی گزارش می گردد.

6/16/2019 3:34:12 PM

خلاصه عملکرد بازار مورخ (1398/03/26)

این گزارش که توسط اداره آمار و اطلاعات تهیه می‎‌شود، شامل معاملات شرکت ها به تفکیک حقیقی و حقوقی به دو صورت PDF و EXCEL ارائه می‌گردد.

6/16/2019 3:32:29 PM

فردا آغاز می شود: پذیره نویسی 4000 میلیارد ریالی اوراق مرابحه سایپا در بورس تهران

پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا از فردا به مدت سه روز در بورس تهران انجام می شود.

6/16/2019 12:07:46 PM

اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک ملت (وبملت) برای سررسید آبان‌ماه و بهمن ماه 1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک ملت (وبملت) در سررسید آبان‌ماه و بهمن‌ماه 1398، از روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/28 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. همچنین با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به ¬شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. اطلاعات مربوط به نماد قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام بانک ملت (وبملت) در سررسید آبان‌ماه 1398، به شرح جدول پیوست است:

6/16/2019 11:18:06 AM

کسب رتبه برتر کارگزاری عضو بورس تهران در لیگ قهرمانان نهاد بین المللی فیاس

بیست و هفتمین نشست فوق العاده سالانه و کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی در روز پنج شنبه 23 خرداد 98 به میزبانی بورس بخارست در رومانی برگزار شد.

6/16/2019 8:20:14 AM

ثبت رکورد جدیدی در بازار اختیار معامله بورس تهران

طی روز جاری، رکورد جدیدی در بازار قراردادهای اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

6/15/2019 7:49:43 PM

مبادله بیش از 18000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 25 خرداد 1398 در 328 هزار دفعه، تعداد 6 میلیارد و 568 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 89 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 882 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/15/2019 7:06:29 PM

درج اوراق صکوک مرابحه شرکت تولید اتومبیل سایپا در بورس تهران

اوراق صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نماد «صایپا 203» از تاریخ (بیست و پنجم خردادماه 1398)در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

6/15/2019 11:01:05 AM

دوشنبه27 خرداد ماه انجام می شود: عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن)

عرضه اولیه سهام شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن) روز دوشنبه مورخ 27 / 03 / 1398 در بورس تهران انجام می شود.

6/15/2019 6:19:23 AM

در هفته منتهی به 22 خرداد ماه رقم خورد: خرید بیش از 85353میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 22 خرداد ماه، شاخص کل با 81 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 233353 واحد رسید.

6/13/2019 1:57:45 PM

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت نفت سپاهان در بورس تهران

اوراق اختیار فروش تبعی شرکت نفت سپاهان در نماد (هشسپا903)از روز یکشنبه مورخ 26/ 03 / 1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.

6/12/2019 10:49:51 PM

خرید بیش از17000میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 22 خرداد 1398 در 391 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 979 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 17 هزار و 512 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 883 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/12/2019 3:51:54 PM

تغییر مالکیت بیش از23000میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 21 خرداد 1398 در 359 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 990 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 23 هزار و 202 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 873 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/11/2019 4:11:41 PM

تالار منطقه ای خراسان رضوی 17 سال فعالیت را پشت سر گذاشت

تالار منطقه ای خراسان رضوی اولین تالارمنطقه ای کشور است که در تاریخ 21 خرداد سال 1381 افتتاح شد.

6/11/2019 2:02:50 PM

تغییر مالکیت بیش از18000میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 20 خرداد 1398 در 387 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 856 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 18 هزار و 500 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 872 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/10/2019 4:27:19 PM

برگزاری سومین کارگاه تخصصی گزارش تفسیری مدیریت با حضور فعال ناشران بورسی

سومین کارگاه ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت با استقبال مدیران و کارشناسان مالی ناشران بورسی برگزار شد.

6/10/2019 2:13:40 PM

معامله بیش از 14700 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 19 خرداد 1398 در 292 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 54 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 14 هزار و 742 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 872 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/9/2019 4:55:51 PM

امور بین الملل بورس تهران منتشر کرد: بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه شماره 79

بولتن خبری رویداد های بازار های جهانی سرمایه که توسط امور بین الملل بـــورس تهــران ترجــــمه و تنظــیم می شود، به آخرین رویداد ها و اخبار بورس ها و نهاد های مالی بین المللی می پردازد.

6/9/2019 10:24:46 AM

مبادله بیش از 11300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 18 خرداد 1398 در 283 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 634 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار و 395 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 853 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/8/2019 5:07:25 PM

در هفته منتهی به 13 خرداد ماه رقم خورد: خرید بیش از 39000میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 13 خرداد ماه، شاخص کل با 12 / 1درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 226983 واحد رسید.

6/3/2019 5:26:22 PM

تغییر مالکیت بیش از 13500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 13 خرداد 1398 در 329 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 984 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 544 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 856 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/3/2019 2:46:03 PM

شنبه 18خرداد ماه آغاز می شود: پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سرو در بورس تهران

پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سرو سودمند مدبران، با نماد «سرو» در بازار بورس اوراق بهادار تهران از شنبه مورخ18 / 03 /98 آغاز می شود.

6/2/2019 6:24:41 PM

خرید بیش از12444میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 12 خرداد 1398 در 297 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 944 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 444 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 853 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/2/2019 4:10:32 PM

معامله بیش از 13000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران شنبه مورخ 11 خرداد 1398 در 324 هزار دفعه، تعداد 5 میلیارد و 329 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 13 هزار و 140 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 847 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

6/1/2019 5:13:57 PM

شنبه برگزار می شود: جلسه معارفه شرکت پلی پروپیلن جم

جلسه معارفه شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) روز شنبه مورخ 11/03/1398 برگزار می شود.

5/29/2019 5:25:49 PM

در هفته منتهی به 8 خرداد ماه رقم خورد: خرید بیش از 49000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 خرداد ماه، شاخص کل با 33 / 4درصد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 224477 واحد رسید.

5/29/2019 5:09:51 PM

معامله بیش از 12000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 8 خرداد 1398 در 319 هزار دفعه، تعداد 4 میلیارد و 452 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 12 هزار و 687 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 855 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

5/29/2019 4:39:06 PM
تماس با ما
تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان 23، پلاک 10 ، طبقه دوم
88481321
88480249

تماس با ما

اطلاعات تماس شما

پیام شما

Enter Title

تماس با ما

دسترسی به کارگزاری سینا از روش های متنوع